Jędrzejów - Piaski - Województwo Świętokrzyskie
KLAUZULA INFORMACYJNA 
„ARA” z siedzibą w Piaskach/Jędrzejów, Piaski 19, 28-300 Jędrzejów, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że: 

- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, które Pan/Pani złożył(a)

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia

- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 
- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 
- Dane osobowe będą przechowywane w sposób wymagany prawem do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
 
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  - Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną i księgową
 
- W sprawie ochrony danych może Pan/Pani skontaktować się z ARA pod adresem: arapiaski@gmail.com